Sve veze ovog sveta se mogu svrstati u dve osnovne grupe: materijalne i emocionalne . . .
Materijalne veze slabe usled manjka interesa, dok emocionalne veze nestaju sa pojavom viska interesa . . .
Tadija 16.11.2013