Istrenirati organizam da stvori emocionalni imuno sistem je stvar volje i treninga...
... Ali  ... tada ... 
prestaje i Covek da obitava u tebi .
Tadija 15.11.2013