Najbolje odluke sam donosio kad sam imao samo jedan izbor

Tadija  22.06.2015